Yöneticiler İçin Hedefleme ve Geribildirim Eğitimi

Performans Yönetimi'nin doğru ve etkin şekilde yapılabilmesi için yöneticilerin bu konuda bilgili ve becerili olması kritik öneme sahiptir. Üst yönetim, sürecin başlatılabilmesi ve otokontrolü için anahtar rol üstlenmekle beraber, orta kademe yöneticiler ise "hem değerlendiren hem de değerlendirilen çalışan" şapkalarına sahip olduklarından dolayı tüm uygulamaların merkezinde yer almaktadırlar.
Kendilerine bağlı çalışanları olan, çalışanlarına hedefler veren ve dönem boyunca izleyip yönlendirme yapmak, geribildirim vermek sorumluluğuna sahip tüm yöneticiler, uygulama ve çalıştayların olduğu bu eğitimden faydalanabilirler.

Eğitim İçeriği

  > Nesil Farlılıklarıyla Birlikte Yönetim Kavramının Dünü, Bugünü ve Geleceği
  > Performans, Performans Gelişimi ve Performans Yönetimi Kavramları
  > Performans Yönetiminde Yöneticilere Düşen Roller

  > KPI ve Hedefleme Süreci
  > İzleme, Yönlendirme ve Geribildirim Aşamalarının Yönetimi
  > Performans Sorunları İle Başa Çıkma
  > Katılımcı Yetkinlik Değerlendirme (eğitimden önce yetkinlik envanterinin uygulanması)
  > Hedefleme Koçluğu (istenmesi durumunda eğitimi takiben uygulama koçluğu)

Tarih
13 Aralık 2017, Çarşamba
09:30-16:30

Son katılım kayıt tarihi: 07 Aralık Perşembe

Yer
Workinton Levent 199 Binası, Levent-İstanbul

Eğitim Ücreti
450 TL + KDV

Kayıt İçin
murat.karakas@hrmondo.com

Murat Karakaş

20 yıla yakın süredir insan kaynakları alanında yöneticilik ve danışmanlık pozisyonlarında görev yapıyor. Karakaş; organizasyon yapısı, iş analizi, iş tanımları ve yetkinlik modeli oluşturma, başta ücret yönetimi, performans yönetimi ve yetenek yönetimi olmak üzere insan kaynakları süreçlerinin tasarlanması, çalışan bağlılığı anketleri, norm kadro ve işgücü planlaması, bordro yönetimi ve teşvik süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği gibi konulardaki uzmanlığı ile pek çok şirkete kurumsal dönüşüm ve entegre İK sistemlerinin kurgulanması konusunda danışmanlık verdi, şirketlerde bu sorumlulukları yerine getirdi. İçel Anadolu Lisesi'nin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi ve daha sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden İK Yönetimi alanında yüksek lisans derecesini aldı. Lisans bitirme tezini "İşe Alımda Sayısal Yöntemler", yüksek lisans bitirme tezini ise "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı" üzerine yaptı. T-Systems Turkey, Probil, Agito Software ve D&R'da insan kaynakları, iş geliştirme, kalite ve mali işler konularında çalışan Karakaş, PricewaterhouseCoopers (PwC) ve Towers Watson Türkiye'de proje yöneticisi ve danışman olarak İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim projelerinde etkin şekilde yer aldı. Murat Karakaş, İK danışmanlığının yanı sıra uzmanlık alanındaki konular ile ilgili olarak eğitmen ve konuşmacı olarak görev alıp, özellikle Ücret Yönetimi ve İK Metrikleri alanlarında lisans ve yüksek lisans programlarında konuk olarak dersler de veriyor. Koçluk alanında AoEC Practitioner Diploma sahip olup iyi derecede İngilizce bilen Karakaş, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.