Performans Yönetimi'nin doğru ve etkin şekilde yapılabilmesi için kritik öneme sahip yöneticilerimiz hedefleme, izleme-yönlendirme ve geribildirim konularında gerekli bilgi ve beceriye sahip mi? Hem değerlendiren hem de değerlendirilen çalışan rolüne sahip yöneticilere nasıl bir eğitim sağlamalıyız? Geleneksel eğitimlerin ötesine geçip, uygulama destekli olarak nasıl yanlarında olabiliriz? 

Bu soruların yanıtlarını bulmak için, Hedefleme Koçluğu kapsamında aşağıdaki konularda birlikte çalışıyoruz ve çözümler üretiyoruz:

Faz-1: KPI Atama ve Hedef Verme Rolü Olan Yöneticilere 1 (bir) Günlük Eğitim ve Yönlendirme
- Performans, Performans Gelişimi ve Performans Yönetimi Kavramları
- Performans Yönetiminde Yöneticilere Düşen Roller
- KPI ve Hedefleme Süreci
- İzleme, Yönlendirme ve Geribildirim Aşamalarının Yönetimi
- Performans Sorunları İle Başa Çıkma
- Hedefleme Koçluğu Seansları Yönlendirmesi
Faz-2: Hedefleme Koçluğu Seansları
- Yönetici Yetkinlik Değerlendirme (beklenen ve istenilen yetkinlikler açısından yöneticilere yetkinlik envanterinin uygulanması
- Eğitim sonrası yöneticilerin, kendilerine bağlı kişilerle ilgili KPI ve hedefler üzerinde çalışması, taslak olarak hazırlaması
- Yöneticiler ile 1-1 ve onlara bağlı pozisyon sayısına bağlı olarak 1-3'er saatlik koçluk seanslarının yapılması, çalışmalarının üzerinden geçilerek gerekli yönlendirmelerin yapılması
- Sonuçların ve önerilerin performans karneleri olarak üst yönetime sunulması

HRMONDO İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı

Merkez Mah. Ece Sokak Şelale Evleri Sitesi A11 Blok No:16D Daire:34 Kağıthane/İstanbul
E-mail: murat.karakas@hrmondo.com
Telefon: +90 (212) 321 7348 / (533) 309 6046