Organizasyon Yapısı ve Norm Kadro

Kurumsal performans ve bunu sürdürülebilir kılmak için; uygun bir organizasyon yapısına sahip olmak, belirlenmiş olan pozisyonlarda ise optimum nitelik ve sayıda çalışanla faaliyetleri yürütebilmek öncelikli konular arasında yer alıyor. Doğru yapı, doğru nitelikler ve profil ile doğru sayı prensipleri bu noktadaki ana belirleyiciler.

Bu konuların yanıtlarını bulmak için aşağıdaki konularda birlikte çalışıyoruz ve çözümler üretiyoruz:

- Kurumun kısa-orta-uzun vadeli planlarının anlaşılması, yeni/hedef iş yapış modeli (TOM) değişikliklerinin belirlenmesi
- Stratejik öncelikleri destekleyecek organizasyon yapısının, tümevarım yaklaşımı ve Balanced Scorecard felsefesi ile tasarlanması
- İş yapış şekillerini ve organizasyon yapısını destekleyecek iş/rol tanımlarının oluşturulması
- Kurumsal Yetkinlik Seti’nin oluşturulması
- Optimum çalışan sayısını etkileyen kurumsal ve pozisyona özel metriklerin belirlenmesi (iş analizleri sonrasında, to-be süreçler için)
- Belirlenmiş norm kadro metriklerinin geçmiş ve gelecek trendlerinin hesaplanması ve senaryolaştırılması
- Mevcut çalışanların nitelik ve performansları da dikkate alınarak işgücü planlamasının yapılması

Örnek Proje Yaklaşım ve Çıktıları