Şirketimizin kurumsal gelişim ve değişimini yönetmek için Organizasyonumuzun yeniden yapılandırılmasına, performans yönetimi ve ücret yönetimi fonksiyonlarının hayata geçirilmesine ihtiyacımız olduğu bir dönemde Murat Karakaş ile tanıştık. Organizasyonlar hayatta kalabilmek ve gelişimini sürdürebilmek için insan odaklı stratejiler geliştirmek durumunda. Murat Bey de, farklı sektörlerde çok fazla projeye imza atmış olması sebebiyle bizim için biçilmez kaftandı.
Şirket değerlerinin tüm çalışanların katılımı ile yeniden oluştuğu, yetkinlik haritalarının çıkarılarak performans yönetim sistemimizin devreye alındığı, iş değerlemesi ile birlikte performans ve potansiyel başarı faktörlerinin ölçüldüğü, adil bir ücret yönetiminin hayata geçirildiği başarılı bir projeye imza attık. Uzman bilgisinin yanı sıra, farklı bakış açıları kazandırarak yüksek ikna kabiliyeti olan, koçluk becerileri ile tüm çalışanlara hitap edebilen, güvenilir bir iş ortağıdır.
Proje tamamlandıktan sonra da Murat Bey ile aramızda oluşan kuvvetli iş birliğimizi sürdürme kararı aldık. O gün bugündür gelişen İnsan Kaynakları fonksiyonlarımızda görüşlerine değer verdiğimiz ve saygı duyduğumuz stratejik bir ortağımız olmuştur.

Sema Yalçınkaya - İK Müdürü – Dinçer Lojistik

Ücret Yönetim Sistemi ve Performans Yönetim Sistemi projelerine yönelik çok meşakkatli çalışmalarımız olmuştur. TUKAŞ’ın yeniden yapılanma ve iş yapış şekilleri ile odak noktasında farklılıklar yapma sürecinde; İnsan Kaynakları Politikası’na ağırlık verildi. İlk etapta Ücret Yönetimi Projesi ile ilgili olan çalışma biçimi ve metodolojiler üzerinde çalışmalar yapıldı. Akabinde Ücret Yönetim Sisteminin bir parçası olan Performans Yönetimi Sistemi tasarımı projesine başlanıldı. Her iki proje de başarı ile tamamlandı, etkin bir şekilde uygulandı. Ücret Yönetim ve Performans Yönetim Sistemi kurulumu konularında teknik ve uzmanlık bilgisi en üst düzeyde, iletişim ve ilişki yönetimi açısından da mükemmel danışman ihtiyacı duyan tüm meslektaşlarıma cani gönülden öneririm.
Hüsamettin GÜLER – İK GMY - TUKAŞ

İnsan Kaynakları süreçlerimizin baştan sona yapılandırılması , personelcilikten İnsan Kaynakları Yönetimine geçiş süreçlerinde birlikte çalışma fırsatımız oldu. Özellikle Ücret Yönetimi ve Performans Yönetimi süreçlerinde yoğun çalıştık. Kendisini özetle; konusuna hakim, iletişim yönü güçlü, ikna kabiliyeti yüksek, proje sahiplendirme konusunda başarılı olarak tanımlayabilirim. İnsan Kaynakları’nın uçtan uca yapılandırılması projelerinin her aşamasında birlikte çalışabilirsiniz. Deneyim ve tecrübelerini karşı tarafa aktarma konusunda güçlü iletişiminin de desteği ile son derece başarılıdır.
Ümit Demirhan – İK Direktörü – Doğtaş ve Kelebek Mobilya

Performans Yönetim Sistemi ve Ücret Yönetimi Sistemi konularında birlikte çalıştık. Performans Yönetimi ile ilgili olarak kavramsal tasarımın yanında, şirketimizin IT ekibi tarafından geliştirilen yazılım için de destek alma imkanı bulduk. İhtiyacı anlamak ve teşhisi doğru koyabilmek adına etkileyici sondaj soruları sormak, ihtiyaçları belirleyerek çözümleri de anlaşılabilecek şekilde sunmak en önemli özelliklerden birisi olarak ortaya çıkmıştı. Tüm kurumu ilgilendiren büyük projelerde Profesyonel yaklaşımı, sakinliği, geneli konuya dahil edebilmesi ve yönetimi ikna edebilme becerisi nedeniyle; tüm kurumu ilgilendiren büyük projelerde HRMONDO’yu önerebiliriz.
İris Defne Başocakçı – İK Direktörü - Horoz Lojistik

Hem merkez kadrolar hem de destek kadrolar için Norm Kadro Projesini birlikte gerçekleştirme fırsatı bulduk. Sürekli kendini geliştiren, profesyonel bakış açısıyla sunduğu yüksek hizmet kalitesi tercihimizdeki etkendi. Özellikle çok farklı sektörlerde, İnsan Kaynaklarının birçok fonksiyonlarını içeren projeleri başarı ile gerçekleştirerek kazandığı bilgi birikimi ve deneyimi, Norm Kadro projesinde bize, İDO’ya aktardı. İş süreçleri, İK metrikleri ve şirketin finansal verilerinin analiz edilmesi konularındaki teknik bilgi ve uzmanlığı projenin başarı bir şekilde sonuçlanmasını sağladı. Başta Norm Kadro Projesi olmak üzere tüm İnsan Kaynakları projelerinde gönül rahatlığı ile çözüm ortaklığı yapılabilecek bir şirket.
Murat Orhan - İK ve Endüstri İlişkileri GMY - İDO A.Ş.

İnsan Kaynakları süreçlerimizin yeniden yapılandırılması kapsamında 8 aylık bir proje gerçekleştirdik. Bu kapsamda organizasyon yapısının gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması, iş analizi ve görev tanımlarının yazılması, şirket ve rol bazlı yetkinliklerimizin oluşturulması, yetkinlik bazlı işe alım, hedef ve yetkinlik bazlı performans yönetim sisteminin kurulması, iş değerleme ile gradelerin belirlenmesi ve ücret yönetimi sistemlerinin kurulması süreçlerinde birebir çalıştık. Kurduğumuz sistemleri halen aktif olarak kullanmaktayız. Çalışma süreci boyunca Murat Bey, bu konulardaki teknik uzmanlığının yanı sıra, tepe yönetimden, en alt kademe çalışanlara kadar tüm çalışanlarla kurduğu güven veren ve herkesin rahatlıkla düşüncelerini paylaştığı açık iletişim şekli ile projenin başarıyla tamamlanmasını ve kabul görmesini sağlamıştır. Ayrıca proje tamamlandıktan sonra, yeni sistemlerin içeride oturtulması sürecinde her aradığımızda birebir yönlendirme ve koçlukla bize uzun süreler destek olmaya devam etmiştir. Tanıştıktan bu yana, İnsan Kaynakları alanında her konuda fikrine ve görüşüne başvurabildiğimiz bir partnerimiz haline gelmiştir. Deneyimlediğimiz tüm süreçlerde kendisi ile başarılı işlere imza attık, özellikle insan kaynaklarının sistematik-sayısal yönleri (ücret, performans, İ.K. metrikleri vb.) başta olmak üzere farklı konulardaki İnsan Kaynakları projelerinde kendisi ile başarıyla çalışabilirsiniz.
Müge Gündoğdu – Strateji ve İK Direktörü – PolinGroup

Çalışan Bağlılığı, İç Müşteri Memnuniyeti, Performans Süreci Değerlendirme Anketi konularında birlikte çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçlerdeki tecrübesi ile projelerimizin kısa sürede ve hatasız sonuçlanmasını sağladı. Bir anket şirketinin ötesindeki danışmanlık ve İnsan Kaynakları deneyimi sayesinde; anket formatı ve anketlerde kullanılan sorulardan raporlama formatlarının sağlıklı, detaylı, anlaşılır ve net olmasına, sunulan karşılaştırmaların yorumlama kolaylığı içermesinden yaptıkları analizlerin doğru konulara odaklanmamıza katkı sağlamasına kadar bir bütünlük içinde, güven duyarak çalıştık.
Çalıştığımız projelerde her zaman ulaşılabilir olmaları, hatasız, hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımları ile aldığımız hizmetten çok memnun kaldık. Çalışan görüşlerine yönelik anket sorularının hazırlanması, rapor formatlarının belirlenmesi, analiz ve raporlama gibi aşamalardaki başarılı çalışmaları nedeniyle tüm anket süreçlerinde HRMONDO’yu öneririz.

Ayşe Keskinel - İK Başkan Yardımcısı – Türk Tuborg

Performans Yönetim Sistemi, İş Değerleme ve Yetkinlikler konularında çalışmamız oldu. HRMONDO butik ya da spesifik konularda hizmet alabileceğiniz bir şirket. İş hayatında hep duyduğumuz ‘’Benim/Bizim işim/işimiz Farklı’’ dediğiniz noktalarda kurumunuz bünyesinde yer alan bir departman gibi konuyu özümseyip size çözümler sunan bir iş ortağı... Aynı zamanda başka kurum ve organizasyonlar ile de sizin için karşılaştırmalar yapıp size sunabiliyor. Hızla iletişim kurabiliyorsunuz. Kurumsal ama o sıcaklığı size hissettiriyor. Özellikle ne yapmak istediğinizi ve ne hedeflediğinizi biliyorsanız çok rahat çalışabileceğiniz bir iş ortağı, deneyim paylaşımı yapabileceğiniz stratejik bir ortak.
Osman Ünal – CHRO – Ekol Lojistik

HRMONDO ile kurumumuzun daha fit hale getirilmesi adına; norm kadrolarımızı, organizasyon yapımızı gözden geçirdik. Ayrıca çalışanların performans ve potansiyellerini dikkate alan, daha adil ve rekabetçi bir ücretlendirme sistemi geliştirdik. Murat Karakaş; projelerdeki mekanik ve mühendislik bakış açısı, projelerde kullandığı çözüm ortakları, teklif verme sürecinden projenin son aşamasına kadarki iletişimi ve yaklaşımı ile gönül rahatlığıyla önerebileceğimiz bir firma danışman.
Özlem Gündüz & Tufan Tozlu - HR – Gratis