Yetenek Yönetimi

Kurumumuzu, sürdürülebilir performans göstererek geleceğe taşımamızı sağlayacak yetenek tanımı ve profili nedir, söz konusu yeteneği bulmak, çekmek, elde tutmak ve daha da önemlisi potansiyelini açığa çıkartarak katkı vermesini sağlayacak yapıları nasıl oluşturabiliriz?

Bu soruların yanıtlarını bulmak ve süreci bütünsel olarak diğer İK süreçleriyle entegre şekilde tasarlayıp hayata geçirmek için aşağıdaki konularda birlikte çalışıyoruz ve çözümler üretiyoruz:

 

- Kurumun bugünden ziyade kısa-orta-uzun vadeli gelecek planlarının anlaşılması, sistemin temelini oluşturacak organizasyon yapısının, iş tanımlarının ve yetkinliklerin gözden geçirilmesi, gerekli güncellemelerin yapılması
- Söz konusu planların hayata geçirilebilmesi için "ideal" çalışan ve yönetici profillerinin oluşturulması
- Kuruma özel "yetenek" tanımının yapılması ve profilin netleştirilmesi
- Söz konusu yeteneği çekme, elde tutma ve etkin şekilde katkı yapmasını sağlamak için İK uygulamalarının tasarlanması
- Yetenek havuzunun yönetilmesi ve yetenek olarak tanımlanan çalışanlara özel uygulamaların belirlenmesi (işe alım, eğitim ve gelişim, ücret yönetimi vb.)
- Kapsamdaki tüm pozisyon ve çalışanlar için geçiş sürecinin planlanması ve uygulama desteğinin verilmesi

Örnek Proje Yaklaşım ve Çıktıları