Performans Yönetimi

Performansı nasıl bir yönetim ve gelişim aracı olarak kullanabiliriz, kurumsal ve bireysel performansların hem uyumlu hem de sürdürülebilir olmasını nasıl sağlarız, çalışanların potansiyellerini ortaya koyabilmelerine nasıl destek olabiliriz?

Bu soruların yanıtlarını bulmak için aşağıdaki konularda birlikte çalışıyoruz ve çözümler üretiyoruz:

 

-  Kurum strateji ve önceliklerini netleştirerek Performans Yönetimi Sistemi'nin amacının belirlenmesi, sistemin temelini oluşturacak organizasyon yapısının, iş tanımlarının ve yetkinliklerin gözden geçirilmesi, gerekli güncellemelerin yapılması
-  Performans Yönetimi Sistemi'nin bütünsel tasarımı (süreç akışı, kapsam, formatlar, kurallar ve prensipler, sonuçların kullanım alanları vb)
-  Hedefleme, değerlendirme ve geribildirim rolü olacak yönetsel pozisyondaki çalışanlara eğitim verilmesi
-  Kurumsal ve bireysel KPI'ların belirlenmesi
-  Başta kurum karnesi olmak üzere n-1 seviye performans karnelerin oluşturulmasında Hedefleme Koçluğu yapılması (detay için tıklayınız)
- Performansa bağlı kazanç modelinin (değişken ödemeler, prim ve komisyon sistemleri vb) tasarlanması
-  Kapsamdaki tüm pozisyon ve çalışanlar için geçiş sürecinin planlanması ve uygulama desteğinin verilmesi

Örnek Proje Yaklaşım ve Çıktıları