İK’da Yönetişim ve Metrikler

Doğru yapıya sahip olmadan ve ölçmeden yönetemeyiz. İK departmanımızın ve İK alanındaki rol ve sorumlulukların dağılımı stratejilerimiz ile uyumlu mu? Operasyonel, taktiksel ve stratejik İK metrikleri neler olabilir ve nasıl ölçeriz, ölçmeliyiz?

Bu soruların yanıtlarını bulmak için aşağıdaki konularda birlikte çalışıyoruz ve çözümler üretiyoruz:

 

Üst yönetim, orta kademe yönetim ve çalışanların İK departmanından beklentilerinin ve önceliklerinin tanımlanması
Kurumun strateji ve önceliklerinin netleştirilmesi
İnsan Kaynakları uygulamalarındaki rol ve sorumlulukların belirlenmesi
İhtiyaç ve beklentileri karşılayacak ve kurumsal strateji ile öncelikleri destekleyecek İK departmanı yapılanmasının ve rol-sorumluluk dağılımlarının (yönetişim modelinin) tasarlanması
Kuruma uygun İK metriklerinin belirlenmesi ve kullanım alanlarının tanımlanması
Yeni yapıya geçiş sürecinin planlanması ve değişim desteğinin verilmesi