Çalışan Gelişimi

Çalışanlarımızın işe alımından itibaren gelişimlerini nasıl planlamalıyız, kariyer yolları ve olası geçişlerle ilgili olarak rol ve sorumluluklar çalışan-yönetici-İK arasında ne şekilde dağıtılmalı, "Kurumsal Akademi" bizim için de bir çözüm ise nasıl tasarlamalıyız?

Bu soruların yanıtlarını bulmak için aşağıdaki konularda birlikte çalışıyoruz ve çözümler üretiyoruz:

Kurumsal ihtiyaçları karşılayabilecek ideal çalışan ve yönetici profilinin tanımlanması
İşe Alım ve Terfi süreçlerinin incelenmesi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi
Eğitim Yönetimi Sistemi'nin tasarlanması (ihtiyacın belirlenmesi, eğitimlerin organizasyonu, eğitim etkinliklerinin ölçülmesi ve takip edilmesi vb.)
Kariyer Yönetimi Sistemi'nin tasarlanması (kriter ve kuralların belirlenmesi, rol ve sorumlulukların tanımlanması, Eğitim Yönetimi ile entegrasyonun sağlanması vb.)
Kurum için uygunluk durumuna göre Kurumsal Akademi'nin tasarlanması (fakülteler, programlar, müfredat, yer alma ve devam etme koşulları, yönetişim modeli vb.)
Uygulamaya geçiş ve uygulama sürecinde destek verilmesi