Organizasyon Yapısı, Yetkinlikler ve Norm Kadro

Organizasyon yapımız bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarımız ile önceliklerimizi destekliyor mu, roller ve sorumluluklar net mi, çalışan sayımız optimuma ne kadar yakın?
Rol ve sorumlulukların yanında, tutum ve davranışlar ile gereken nitelikler uygun şekilde tanımlanmış mı, çalışanlar tarafından biliniyor mu?
Detaylı bilgi için...

Kurumsal ve Bireysel Performans Yönetimi

Sürdürülebilir Kurumsal Performans için çalışanlarımızın performansını hangi amaçla yönetmeliyiz, kurumumuza uygun sistemi nasıl tasarlayabiliriz, sonuçları hangi alanlarda etkin şekilde kullanabiliriz, Performansı Puanlama yaklaşımından Performansı Yönetme yaklaşımına geçiş yol haritamız nasıl olmalı, çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin sistemi sahiplenmelerini nasıl sağlayabiliriz? Detaylı bilgi için...

Ücret ve Yan Haklar Yönetimi

Kağıt üstünde bir gider kalemi olan ücreti yöneterek nasıl bir gelir faktörü haline getirebiliriz, ücretlerde kurum içi denge ve adaleti nasıl sağlarız, piyasaya göre nasıl konumlanmalıyız, sabit-değişken ücret oranı ne olmalı ve değişken ücret hangi kriterlere göre hesaplanmalı, yan haklarla birlikte Toplam Kazanç Modeli nasıl kurgulanmalı ve hangi bileşenlerden oluşmalı, çalışan öncelik ve beklentileri nasıl yönetilmeli? Detaylı bilgi için...

Yetenek Yönetimi

Her çalışan değerlidir ve kurumumuza katkı sağlayacak yetenekleri vardır ancak; sürdürülebilir performans göstererek geleceğe taşıma yolculuğumuzda fark yaratacak yetenek tanımı ve profili nedir, söz konusu yeteneği bulmak-çekmek-elde tutmak için neler yapmalıyız, potansiyellerini açığa çıkartarak katkı vermesini sağlayacak yapıları nasıl oluşturabiliriz? Detaylı bilgi için...

Çalışan Görüş Anketleri

Kısıtlı zaman ve bütçe ile çalışmalarımızı yürütürken uygulamalarımızın etkinliğini en üst düzeye çıkartabilmek için "paydaş görüş, öncelik ve beklentileri" kritik öneme sahip. Çalışanlarımızın görüşlerini objektif ve bağımsız bir şekilde nasıl ölçebiliriz, anketleri nasıl yapılandırabiliriz, doldurulmasını sağlayıp nasıl raporlarız ve aksiyon planlarımızı nasıl oluştururuz?
> Çalışan Görüş ve Bağlılık Anketleri
> İç Müşteri Memnuniyet Anketleri
> Anlık/Özel Anketler (Nabız Anketleri)
> 360° Yetkinlik Değerlendirme Anketleri

Detaylı bilgi için...

HRMONDO İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı - murat.karakas@hrmondo.com