İnsan Kaynakları süreçlerimizi oluşturmak, var olan uygulamalarımızı iyileştirmek ve daha etkin kılmak için paydaş görüşlerini de dikkate almalıyız. Özellikle kısıtlı zaman ve bütçe ile çalışmalarımızı yürütürken, uygulamalarımızın etkinliğini en üst düzeye çıkartabilmek için "çalışan görüş, öncelik ve beklentileri" kritik öneme sahip. Çalışanlarımızın görüşlerini objektif ve bağımsız bir şekilde nasıl ölçebiliriz, anketleri nasıl yapılandırabiliriz, doldurulmasını sağlayıp nasıl raporlarız ve aksiyon planlarımızı nasıl oluştururuz?

Çalışan Görüş ve Bağlılık Anketleri ile Anlık/Özel Anketler (Nabız Anketleri) bu kapsamda yer alıyor. Anket çalışmalarını, çözüm ortağımız Anketix ile birlikte yürütüyoruz. Söz konusu anket türlerine yönelik yukarıdaki soruların yanıtlarını bulmak ve süreci bütünsel olarak uçtan uca yönetmek için aşağıdaki konularda birlikte çalışıyoruz ve çözümler üretiyoruz. Amacımız; bir anket ve raporun ötesine geçerek elle tutulur aksiyon planlarını ortaya koyabilmek:

- Anket yapılmasının amacının netleştirilmesi
- 10 kategoride yer alan 50 sorudan oluşan standart soru setimizi baz almakla birlikte, gerekmesi durumunda kuruma ve amaca uygun olarak anket sorularının ve değerlendirme skalalarının özelleştirilmesi
- Hedef kitle ile bağlantılı olarak anket doldurulmasına yönelik yöntemin belirlenmesi (online ve/veya basılı kopya)
- Anket iletişim planının yapılması ve sürecin başlatılması
- Kararlaştırılmış içerik, kapsam ve kırılımlarda raporun oluşturulması
- Doğrulama çalıştayları ve yönetim sunumları ile aksiyon planlarının oluşturulması

Çalışan Görüş ve Bağlılık Anketi 2020 Fiyat Tablosu (online anket ve standart raporlar)

0-250 Çalışan
17.500 TL
250-500 Çalışan
25.000 TL
500-1000 Çalışan
40.000 TL
1000 + Çalışan
60.000 TL

HRMONDO İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı

Merkez Mah. Ece Sokak Şelale Evleri Sitesi A11 Blok No:16D Daire:34 Kağıthane/İstanbul
E-mail: murat.karakas@hrmondo.com
Telefon: +90 (212) 321 7348 / (533) 309 6046