Atalarımız CEO olsaydı-1

Atalarımız CEO olsaydı... - 1

Uzun zamandır aklımda olan bir çalışmaydı. On yılların hatta yüz yılların deneyimi ile oluşmuş atasözlerimiz ve deyimlerimiz var. Büyüklerimiz özel sohbetlerinde, konuları ve olayları anlatmak için sık sık kullanırlar ancak iş hayatındaki konuşmalarda ve sunumlarda daha çok atıf yapılan Çin atasözleri, Kızılderili atasözleri olur. Ben de, “Atalarımız CEO olsaydı” diye düşünerek, uygun olduğunu düşündüğüm atasözlerimizi ve deyimlerimizi iş hayatı işin derlemek istedim. Bu çalışma sırasında şunu da gördüm ki birbirinin tam zıddı yönlendirmeleri yapanları da var ancak “pozitife odaklanmak” önemli J
Elmanın dibi göl, armudun dibi yol veya Elmayı çayıra, armudu bayıra
Elma ağacı çok su ister ve o nedenle düz, sulak bir yere dikmek gerekir. Armut ağacı ise susuz ve tımarsız yetişir, bayıra ve su tutmayan bir yere dikilmelidir. Bunun gibi; dıştan birbirine benzeyen her şeye aynı işlemi uygulayamazsınız.
Çalışanlar da bunun gibidir. Aynı yaş, okul, iş alanı, çalışma yeri olsa bile birbirinden farklı ihtiyaç, beklenti ve motive edicileri vardır. Bir de demografik özellikleri farklılaştıkça, yöneticilerin ve kurumların da çözümlerini, değer önermelerini farklılaştırmaları kaçınılmaz olur. Bir çalışanda veya çalışan grubunda işe yarayan uygulamalar, diğerleri için fayda getirmeyebilirler. O nedenledir ki; eğitimlerimizde bolca “durumsal liderlik/yöneticilik” vurgusu yaparız. Müşterilerimizle ilişkilerimizi yönetmek ve bunu da sınıflandırarak yapmak gibi çalışanlarımızı da sınıflandırmalı (segmente etmeli), özel çözümlerle onlara dokunmalıyız. Tıpkı CRM gibi ERM (employee relationship management) çalışmaları da odağımızda olmalı. Ancak bu sayede işveren markamızı hedef kitlemize uygun hale getirebiliriz, uygun nitelikteki çalışanları kurumumuza çekebiliriz, onların motivasyonlarını arttırıp potansiyellerini göstermelerini sağlayabiliriz.