Sürdürsek de büyütsek mi, Sürdürmesek de kapatsak mı?

Sürdürsek de büyütsek mi, Sürdürmesek de kapatsak mı?

Kurumların sahipleri ve/veya üst düzey profesyonel yöneticileri şu soruyu sormaya ve yanıtını aramaya başladılar: “20-25 belki 50 sene bu şekilde bu güne geldik ama bir bu kadar süre daha varlığımızı benzer büyüme hızı, pazar konumu, ciro, kar vb açılarından sürdürebilecek miyiz?”
Kurumlar için sürdürülebilirlik çalışmaları, “gelecekte hayatta kalabilmek için yapılması gereken şeylerin bütününü anlatıyor. Bu da “mevcutta ne yapıyorsak öyle devam etmenin” de ötesine geçip “değişerek ve gelişerek devam etmek” zorunluluğunu getiriyor.
Öte yandan; bu felsefeyi benimsemiş ve etkin şekilde hayata geçirmiş olan kurumların bünyesinde kalmaya devam edebilmek de çalışanlar için bir sürdürülebilirlik konusu. Kurumun, hayatta kalmak için yapacağı değişim ve gelişimlere ayak uydurup, benzer refleksleri verebilmek en büyük gereklilik.
Hürriyet İK’nın bu haftaki konusu, “kurumsallaşma ve çalışan” boyutlarında görüşlerimin de yer aldığı “Sürdürülebilirlik”.
Hurriyet IK_Surdurulebilirlik