Çalışan Görüş Anketleri

İnsan Kaynakları süreçlerimizi oluşturmak, var olan uygulamalarımızı iyileştirmek ve daha etkin kılmak için paydaş görüşlerini de dikkate almalıyız. Özellikle kısıtlı zaman ve bütçe ile çalışmalarımızı yürütürken, uygulamalarımızın etkinliğini en üst düzeye çıkartabilmek için "çalışan görüş, öncelik ve beklentileri" kritik öneme sahip. Çalışanlarımızın görüşlerini objektif ve bağımsız bir şekilde nasıl ölçebiliriz, anketleri nasıl yapılandırabiliriz, doldurulmasını sağlayıp nasıl raporlarız ve aksiyon planlarımızı nasıl oluştururuz?

Çalışan görüş ve Bağlılık Anketleri, İç Müşteri Memnuniyet Anketleri, Anlık/Özel Anketler (Nabız Anketleri) ile 360° Yetkinlik Değerlendirme Anketleri bu kapsam yer alıyor. Anket çalışmalarını, çözüm ortağımız Anketix ile birlikte yürütüyoruz. Söz konusu anket türlerine yönelik yukarıdaki soruların yanıtlarını bulmak ve süreci bütünsel olarak uçtan uca yönetmek için aşağıdaki konularda birlikte çalışıyoruz ve çözümler üretiyoruz:

- Anket yapılmasının amacının netleştirilmesi
- Amaca uygun olarak anket sorularının ve değerlendirme skalalarının kararlaştırılması
- Hedef kitle ile bağlantılı olarak anket doldurulmasına yönelik yöntemin belirlenmesi (online ve/veya basılı kopya)
- Anket iletişim planının yapılması ve sürecin başlatılması
- Kararlaştırılmış içerik, kapsam ve kırılımlarda raporun oluşturulması
- Doğrulama çalıştayları ve yönetim sunumları ile aksiyon planlarının oluşturulması

Örnek Proje Yaklaşım ve Çıktıları